Vintage Schackspel från Ryssland

2.450kr

1 i lager

Beskrivning

Stort extraordinärt schackspel, Kursk från Ryssland. Pjäserna är troligen gjutna i en konstmassa och målade. Pjäserna är tunga och mäter som högst 10 cm och den minsta mäter 5 cm. De är i mycket fint använt skick , men den röda kungen saknar knoppen på sin hjälm och färg har skavts av något på vissa pjäser vilket framgår av bilderna. Lådan som bildar själva schackbrädet när det är uppvikt är tung då den är i massivt trä. Brädet mäter 40 x 40 cm och är också i fint skick men färg har skrapats av på en del vita rutor. Runt hela brädet är en målad dekor.

Vintage Chess Set from Russia
Great extraordinary chess game, Kursk from Russia. The pieces are probably cast in plasticine and painted. The pieces are heavy and measure a maximum of 10 cm and the smallest measures 5 cm. They are in very nice used condition, but the red king is missing the knob on his helmet and the paint has rubbed off somewhat on some pieces as shown in the pictures. The box that forms the chessboard itself when folded up is heavy as it is made of solid wood. The board measures 40 x 40 cm and is also in good condition, but paint has been scraped off on some white squares. Around the entire board is a painted decoration.