Tekopp i Koboltblått från Lomonosov No2

750kr

2 i lager

Beskrivning

Tekopp i koboltblått från Ryska Lomonosov. Den här färgen har en Kunglig glans över sig och vad jag läst så var Tsarens eget porslin i just den här färgen. Det är populärt bland världens storheter och det har verkligen en kunglig glans över sig. Porslinet är vackert och exklusivt. Det är handmålat och belagt med 22 karats guld. Det här är en tekopp , och just det här serien har jag inte sett tidigare. Den är inte tillverkad för export utan för inhemsk försäljning.  Efter lite efterforskningar har jag sett att just den här modellen var i produktion från 1970-1986.  Koppen mäter 9,5 cm i diameter och är 7 cm hög och fatet mäter nästan 14,5 cm i diameter och är knappt 2,5 cm högt och den rymmer 2 dl .Tekopparna är i mycket fint skick. Tekoppen är märkt med rött märke vilket talar om att föremålet är första klass och märket i sig självt betyder att tekoppen är gjord mellan 1936-1991 och själva stämpeln gjordes efter en skiss av artisten Yatskevich  Under ena koppen sitter ett grönt märke som visar på att det finns en ojämnhet i tillverkningen som syns på bilden, inte märkbar.

Det fantastiska med det här koboltblå porslinet är att man kan blanda hur man vill ur olika serier men att det ändå ser ut att hänga ihop och bildar en enhet. På det sättet blir det lätt att kombinera med delar man redan har och att utöka med nytt porslin.

1744 startade Peter den Stores dotter Elisaveta fabriken. 1765 tog man namnet, Imperial Porcelain. De var mycket tidiga med att framställa ett kvalitativt porslin. Fabriken har bytt namn flera gånger sedan dess men fick namnet Lomonosov 1925. Företaget privatiserades 1993 och bytte namn 2005 till det ursprungliga namnet Imperial Porcelain.

Teacup in Cobalt Blue from Lomonosov. No1
Tea cup in cobalt blue from Russian Lomonosov. This color has a Royal shine to it and from what I read, the Tsar’s own porcelain was in this particular color. It is popular among the greats of the world and it really has a royal sheen about it. The porcelain is beautiful and exclusive. It is hand painted and plated with 22 carat gold. This is a cup of tea, and this particular series I have not seen before. It is not manufactured for export but for domestic sale. After some research I have seen that this particular model was in production from 1970-1986. The cup measures 9.5 cm in diameter and is 7 cm high and the saucer measures almost 14.5 cm in diameter and is barely 2.5 cm high and it holds 2 dl. The teacups are in very good condition. The teacup is marked with a red mark which indicates that the item is first class and the mark itself means that the teacup was made between 1936-1991 and the stamp itself was made after a sketch by the artist Yatskevich  Under one cup is a green mark which shows that it there is an unevenness in the manufacturing that can be seen in the picture, not noticeable.

The great thing about this cobalt blue porcelain is that you can mix and match as you like from different series, but it still looks like it fits together and forms a unit. That way, it will be easy to combine with parts you already have and to expand with new porcelain.

In 1744, Peter the Great’s daughter Elisaveta started the factory. In 1765, the name Imperial Porcelain was adopted. They were very early in producing quality porcelain. The factory has changed its name several times since then but was named Lomonosov in 1925. The company was privatized in 1993 and changed its name in 2005 to the original name Imperial Porcelain.