Stor Terrin Hagtorn Från Gustavsberg

1.750kr

1 i lager

Beskrivning

Det här är den ultimata sommarservisen från Gustavsberg och den heter Hagtorn. Den är formgiven av Wilhelm Kåge och var i produktion 1899-1941. Servisen är tillverkad i flintgods. De allra flesta delarna är från 1900-talets allra första del, det vill säga att de är antika. Nästan samtliga delar har ett lätt bruksslitage men är i mycket fint skick. Om det finns ytterligare skador så anger vi det . Det här är den stora terrinen. Den mäter med handtag ca 33 cm på längden och med lock ca 20 cm på höjden. Det tillhörande fatet mäter 36,5 cm på längden och 24 cm på bredden. Terrinen är i mycket fint skick men guldet under locket är något avskavt på vissa ställen. Det tillhörande fatet är helt och fint men även här är guldet avskavt på vissa ställen. Däremot har fatet krackeleringar och missfärgningar som framgår av bild. Missfärgningarna framgår inte tydligt när terrinen är på plats och helhetsintrycket är fint.

Large tureen Hagtorn from Gustavsberg
This is the ultimate summer tableware from Gustavsberg and it is called Hagtorn. It is designed by Wilhelm Kåge and was in production 1899-1941. The tableware is made of flint. Most of the parts are from the very first part of the 20th century, ie they are antique. Almost all parts have a light use wear but are in very good condition. If there is further damage, we will state it. This is the large tureen. It measures with a handle about 33 cm in length and with a lid about 20 cm in height. The accompanying dish measures 36.5 cm in length and 24 cm in width. The terrine is in very good condition but the gold under the lid is slightly abraded in some places. The accompanying barrel is completely fine, but even here the gold has been scraped off in some places. However, the barrel has crackles and discolorations as shown in the picture. The discolorations are not clear when the tureen is in place and the overall impression is nice.