Ryskt Vintage Porslins Ägg No15

495kr

2 i lager

Beskrivning

Det här ett av våra Ryska vintage porslins ägg. Traditionen med ägg har en lång mytisk tradition och det representerar nytt liv. Framför allt förknippar man det med den ortodoxa kyrkan och firandet av påsken. Det sägs att traditionen är mer än 1000 år i Ryssland. Det finns olika sorters ägg och en sort är de målade trä äggen, en annan är ägg i glas, en ytterligare sort är de här porslinsäggen och sist men inte minst de berömda Faberge’ äggen. De startade med Tsar Alexander III som beställde ett ägg till sin fru Maria Fyodorovna och sedan fortsatte traditionen inom familjen. Eftersom de var mycket dyrbara så var det bara adel och rika borgare som också kunde beställa de här exklusiva äggen. Vilka underbara påskgåvor.

Det här ägget är i porslin med en stängnings anordning i förgylld metall. Dekoren är mycket typiskt rysk och föreställer en Matryoshka , den ryska gumman som är så välkänd i den populära trädockan med många dockor inuti. Den är tillverkad av AKM som är ett ryskt varumärke som tillverkat mycket porslin och av vad jag kan se en hel del souvenirer. Ägget är litet och är ca 8 cm högt och mäter 4,8 cm i diameter. Det är svårt att säga exakt hur gammalt det är, men de flesta är från 1960-talet och framåt. Det här är nog ett av de äldre. Ägget är i mycket fint skick.

Russian Vintage Porcelain Egg No15
This one of our Russian vintage porcelain eggs. The tradition of eggs has a long mythical tradition and it represents new life. Above all, it is associated with the Orthodox Church and the celebration of Easter. . It is said that the tradition is more than 1000 years in Russia. There are different types of eggs and one type is the painted wooden eggs, another is glass eggs, another type is these porcelain eggs and last but not least the famous Faberge eggs. They started with Tsar Alexander III ordering an egg for his wife Maria Fyodorovna and then the tradition continued within the family. Because they were very precious, only nobility and wealthy citizens could also order these exclusive eggs. What wonderful Easter gifts.

This egg is in porcelain with a gilded metal closure. The decor is very typically Russian and depicts a Matryoshka, the Russian old woman so well known in the popular wooden doll with many dolls inside. It is made by AKM which is a Russian brand that makes a lot of porcelain and from what I can see a lot of souvenirs. .The egg is small and is about 8 cm high and measures 4.8 cm in diameter. It is hard to say exactly how old it is, but most are from the 1960s onwards. This is probably one of the older ones. The egg is in very good condition.