Plakett med den Ryska Kejserliga Örnen. No5

550kr

1 i lager

Beskrivning

Det här är en stor plakett i metall med den Ryska Kejserliga örnen. Den är stor och mäter 6 cm i diameter. Den är mycket välgjord och på baksidan sitter en hållare för att den ska kunna användas som brosch. Den är uppenbarligen ditsatt senare , men vad plaketten har använts till har jag inte kunnat spåra. Ålder och tillverkningsland har jag inte kunnat identifiera , men den är inte nytillverkad. Inte heller har jag kunnat lösa var den kommer ifrån, men jag tror att den har suttit på något annat föremål från början.

Plaque with the Russian Imperial Eagle. No. 5
This is a large metal plaque with the Russian Imperial Eagle. It is large and measures 6 cm in diameter. It is very well made and on the back there is a holder so that it can be used as a brooch. It was obviously added later, but I have not been able to trace what the plaque was used for. I have not been able to identify the age and country of manufacture, but it is not newly manufactured. I have hav not been able to solve where it comes from, but I think it has been sitting on some other object from the beginning.