Ortodoxt Dekorationsägg till Påsken No5

750kr

1 i lager

Beskrivning

Det här är ett handgjort dekorationsägg  avsett till påsken. Det är handgjort på trä och handmålat. Ägget har en ikonbild med Jesus på en gyllene bakgrund och  med gulddekor på en svart botten. Ett fantastiskt hantverk.Den har tyvärr inget stativ då stativet på bilden inte ingår, men den kan stå själv. Ägget är ca 10 cm högt och mäter ca 7 cm över bredaste punkten rakt över. Det här ägget är ryskt ortodoxt och är signerat undertill av konstnären . Den är gjord 1991 och jag tror att den kommer från Moskva.

I länder med ortodox tro har ägget en uppståndelsesymbolik. I den kristna traditionen är ägget en urgammal påskrelaterad symbol som står för Kristi uppståndelse. I den ortodoxa traditionen har man sedan länge firat påsk genom att ge ägg till varandra samtidigt som man kysser varandra på kinderna och säger, Kristus är uppstånden, och man får till svar, Sannerligen uppstånden. I det Kejserliga Ryssland liksom hos de ortodoxa var påsken årets största högtid. På 1800-talet började man tillverka påskägg i trä, ädelmetaller, porslin och mineraler och det blev en egen gren inom konstindustrin.Äggen fanns både som prydnadsföremål och smycken. Det var inte bara bland vänner man gav bort ägg utan man vet att Rysslans sista Tsar Nikolaj II gav sina påskgäster 800 påskägg 1902. De mest berömda äggen under kejsartiden blev äggen tillverkade av Carl Fabergé. Kejsare Alexander III beställde ett ägg till sin hustru 1885 och sedan fortsatte traditionen. Totalt lär det ha tillverkats ca 50 ägg. Men traditionen att tillverka och måla ägg till påsk lever fortfarande kvar. I Ukraina heter de Pysanka vilket betyder just påskägg. Det används bara där man målar äggen i Ukrainska folkliga traditioner.

Orthodox Decoration Egg for Easter No5
This is a handmade decoration egg  intended for Easter. It is handmade on wood and hand painted. The egg has an icon image with  Jesus on a golden background and  with gold decoration on a black background. A fantastic piece of craftsmanship. Unfortunately, it does not have a stand as the stand in the picture is not included, but it can stand on its own. The egg is about 10 cm high and measures about 7 cm across the widest point straight across. This egg is Russian Orthodox and is signed underneath by the artist. It was made in 1991 and I think it comes from Moscow.

In countries with orthodox beliefs, the egg has a resurrection symbolism. In the Christian tradition, the egg is an ancient Easter-related symbol that represents Christ’s resurrection. In the Orthodox tradition, people have long celebrated Easter by giving eggs to each other while kissing each other on the cheeks and saying, Christ is risen, and you get the answer, Truly risen. In Imperial Russia as well as among the Orthodox, Easter was the biggest holiday of the year. In the 19th century, Easter eggs began to be made in wood, precious metals, porcelain and minerals, and it became its own branch within the art industry. The eggs were found both as ornaments and jewellery. It was not only among friends that eggs were given away, but it is known that Russia’s last Tsar Nicholas II gave his Easter guests 800 Easter eggs in 1902. The most famous eggs during the imperial era were the eggs manufactured by Carl Fabergé. Emperor Alexander III ordered an egg for his wife in 1885 and then the tradition continued. A total of about 50 eggs are said to have been produced. But the tradition of making and painting eggs for Easter still lives on. In Ukraine they are called Pysanka, which means Easter egg. It is used only where the eggs are painted in Ukrainian folk traditions.