Fat Ailanthus

2.450kr

1 i lager

Beskrivning

Det här är ett mycket ovanligt fat. Det är producerat av Charles & William Kenwright  som hade sitt företag i Longton, Stoke-on-Trent, England. Det startades 1822 och upphörde 1866. Troligtvis tillverkades det här fatet omkring 1830. De exporterade framförallt porslin till Amerika där det här fatet troligen kommer från. Vad man vet om den här servisen är att den användes i Vita Huset av den temporära Presidenten Jefferson Davis ca 1840.
Fatet är i stengods och har varit en underdel till någon skål eller liknande. Fatet mäter 22 x 19 cm och är ca 4 cm högt. Det är i mycket fint skick förutom ett nagg på baksidan av handtaget som framgår av en bild. Vi har bara lyckats få fram en enda bild ytterligare på något från den här servisen. Delar av den här servisen ska finnas representerade på Civil War Museum och Winterthur Museum.
Jefferson Davis Född 1808 och dog 1889 var en amerikansk politiker och militär. Han var senator samt USA:s krigsminister. 1861 utsågs David till provisorisk president i Amerikas konfedererade stater, en post han behöll fram till sydstaternas kapitulation efter amerikanska inbördeskriget.

Plate Ailanthus
This is a very unusual dish. It is produced by Charles & William Kenwright who had their company in Longton, Stoke-on-Trent, England. It was started in 1822 and ceased in 1866. This dish was probably made around 1830. They mainly exported porcelain to America, where this dish probably comes from. What is known about this tableware is that it was used in the White House by the interim President Jefferson Davis around 1840.
The dish is made of stoneware and has been a base for some bowl or similar. The dish measures 22 x 19 cm and is about 4 cm high. It is in very fine condition except for a notch on the back of the handle as shown in a picture. We have only managed to get one more picture of something from this tableware. Parts of this set is being represented at the Civil War Museum and Winterthur Museum.
Jefferson Davis Born 1808 and died 1889 was an American politician and military man. He was a senator and US Secretary of War. In 1861, David was appointed interim president of the Confederate States, a post he held until the capitulation of the southern states after the American Civil War.