Fabergé inspirerat Ägg The Rosebud Egg No3

1.850kr

1 i lager

Beskrivning

Det här ägget är inspirerat av, The Rosebud Egg som tillverkades 1895 av Michael Perchin under överseende av Peter Carl Fabergé För Tsar Nikolaj II. Det är ett påskägg som Tsaren gav till sin fru Kejsarinnan Alexandra Feodorovna. Det var Nikolajs första ägg som han gav till sin hustru. Den här kopian är extremt välgjord . Tekniken den har gjorts med ser ut som den teknik Fabergé använde på sina ägg och som kallas guilloche. Det innebär att metallbasen mönstras i ett sammanhängande mönster och sedan läggs emaljen på vilket gör den vackra ytan som är så välkänd på Fabergés olika föremål.Hela ägget är belagt med kristaller och det är öppningsbart. Inuti ägget finns ett märke som garanterat att det är tillverkat av Keren Kopal. Ägget mäter på höjden 9 cm och 5 cm i diameter i öppningen. Jag vet inte hur gammalt det är men det är i absolut nyskick.

Keren Kopal är designer av dekorerade prydnadsföremål. Hon är kanske mest känd för sina kopior av Fabergé ägg. Hennes ägg tillverkas av tenn som sedan förgylls eller försilvras. Hennes serier är alltid begränsade och föremålen görs för hand. Hon använder en särskild teknik för emaljen som läggs på för hand och använder kristaller från Österrike och Swarovski.

Fabergé inspired Egg The Rosebud Egg No3
This egg is inspired by, The Rosebud Egg which was made in 1895 by Michael Perchin under the supervision of Peter Carl Fabergé for Tsar Nicholas II. It is an Easter egg that the Tsar gave to his wife Empress Alexandra Feodorovna. It was Nikolaj’s first egg that he gave to his wife. This copy is extremely well made. The technique it has been made with looks like the technique Fabergé used on his eggs, which is called guilloche. This means that the metal base is patterned in a continuous pattern and then the enamel is laid on it, creating the beautiful surface that is so well known on Fabergé’s various objects. The whole egg is encrusted with crystals and it is openable. Inside the egg is a mark that guarantees it is made by Keren Kopal. The egg measures 9 cm in height and 5 cm in diameter in the opening. I don’t know how old it is but it is in absolute mint condition.

Keren Kopal is a designer of decorated ornaments. She is perhaps best known for her replicas of Fabergé eggs. Her eggs are made of tin which is then gilded or silvered. Her series are always limited and the items are made by hand. She uses a special technique for the enamel that is applied by hand and uses crystals from Austria and Swarovski.