Beskrivning

Drottning Desideria är anmoder till vårt nuvarande kungahus. Hon föddes som Désirée Clary den 8 november 1777 i en en förmögen familj i Marseille. Familjen klarade sig med nöd och näppe genom revolutionen . Hon förlovade sig först med Joseph Bonaparte men förlovade sig senare med hans yngre bror Napoleon. Napoleon bröt senare förlovningen då han träffat Joséphine de Beauharnais. Senare lärde hon känna den franske generalen Jean Baptiste Bernadotte och de gifte sig 1798.  Bernadotte valdes till svensk tronföljare i augusti 1810 och Désirée blev då kronprinsessa av Sverige. Makarna hade fått en son, Oscar som följde med sin mor till Sverige i December 1810. Desirée stannade endast tillfälligt i Sverige och lämnade Sverige sommaren 1811 och återvände till Frankrike och Paris. Desirée blev drottning av Sverige vid sin makes tronbestigning 1818 men var då fortfarande bosatt i Paris. När hennes son Oscar skulle gifta sig bestämde hon sig för att permanent återvända till Sverige och anlände 13 juni 1823 och kröntes till svensk drottning 21 augusti 1829 och fick sitt namn ändrat till Desideria. Drottning Desideria levde ett stilla liv fram till sin död 17 december 1860.

Tavlan är ett oljetryck på kanvasduk . Den är en kopia på en tavla av Robert Lefevre 1755-1830) och målades 1807. Tavlan hänger idag på Drottningholms Slott. Den mäter 46,5 x 40 cm.

Queen Desideria of Sweden
Queen Desideria is requesting our current royal house. She was born Désirée Clary on November 8, 1777 into a wealthy family in Marseille. The family barely survived the revolution. She first became engaged to Joseph Bonaparte but later became engaged to his younger brother Napoleon. Napoleon later broke off his engagement when he met Joséphine de Beauharnais. Later she got to know the French general Jean Baptiste Bernadotte and they married in 1798. Bernadotte was elected Swedish heir to the throne in August 1810 and Désirée then became crown princess of Sweden. The couple had a son, Oscar who accompanied his mother to Sweden in December 1810. Desirée stayed only temporarily in Sweden and left Sweden in the summer of 1811 and returned to France and Paris. Desirée became queen of Sweden at her husband’s accession to the throne in 1818 but was then still living in Paris. When her son Oscar was to marry, she decided to return to Sweden permanently and arrived June 13, 1823 and was crowned Swedish queen on August 21, 1829 and had her name changed to Desideria. Queen Desideria lived a quiet life until her death on December 17, 1860.
The painting is an oil print on canvas. It is a copy of a painting by Robert Lefevre 1755-1830) and was painted in 1807. The painting hangs today at Drottningholms Slott. It measures 46.5 x 40 cm.