Antikt Tefat från Kronach-Bavaria

400kr

6 i lager

Beskrivning

Mycket vackert tefat från Kronach-Bavaria i serien Crysanthéme-Cäcilie. Enligt märkningen är den tillverkad mellan 1901-1937, men den här är från 1900-talets allra början.  Den är i perfekt skick , man kan bara se ett lätt slitage på den inre förgyllda ringen. Till fatet kan man kombinera Royal Albert´s Old English Rose koppar eller Silisians tunna fina koppar då de har samma mönster, och givetvis har vi assietter till bägge.

Kronach-Bavaria grundades av Philipp Rosenthal runt 1897 och han fick lämna sitt företag 1935 på grund av att han var jude. Han dog 1937. Hans son stred mot nazisterna och återfick företaget 1950 . Sedan dess har det hetat Rosenthal. R i stämpeln betyder just Rosenthal och C betyder Company. Det fantastiska här är att den här kannan producerades under grundarens livstid. Kvaliteten på kannan och dekorationen är mycket hög.

Antique saucer from Kronach-Bavaria
Very beautiful saucer from Kronach-Bavaria in the Crysanthéme-Cäcilie series. According to the marking, it was manufactured between 1901-1937, but this one is from the very beginning of the 20th century. It is in perfect condition, you can only see a slight wear on the inner gilded ring. For the dish, you can combine Royal Albert’s Old English Rose cups or Silisian’s thin fine cups as they have the same pattern, and of course we have plates for both.

Kronach -Bavaria was founded by Philipp Rosenthal around 1897 and he had to leave his company in 1935 because he was Jewish. He died in 1937. His son fought against the Nazis and regained the company in 1950. Since then it has been called Rosenthal. The R in the stamp stands for Rosenthal and the C stands for Company. The amazing thing here is that this pitcher was produced during the founder’s lifetime. The quality of the jug and the decoration is very high.