Antik Assiett från Kronach-Bavaria

950kr

4 i lager

Beskrivning

Mycket vacker assiett från Kronach-Bavaria i serien Crysanthéme-Cäcilie. Enligt märkningen är den tillverkad mellan 1901-1937, men den här är från 1900-talets allra början. Den är i perfekt skick .Till assietten kan man kombinera Royal Albert´s, Old English Rose koppar eller Silisians tunna fina koppar då de har samma mönster.
Kronach -Bavaria grundades av Philipp Rosenthal runt 1897 och han fick lämna sitt företag 1935 på grund av att han var jude. Han dog 1937. Hans son stred mot nazisterna och återfick företaget 1950 . Sedan dess har det hetat Rosenthal. R i stämpeln betyder just Rosenthal och C betyder Company. Det fantastiska här är att den här kannan producerades under grundarens livstid. Kvaliteten på kannan och dekorationen är mycket hög.

Antique small plate from Kronach-Bavaria
Very beautiful plate from Kronach-Bavaria in the series Crysanthéme-Cäcilie. According to the label, it was made between 1901-1937, but this is from the very beginning of the 20th century. It is in perfect condition. You can combine Royal Albert´s plate Old English Rose cups or Silicon’s thin fine cups as they have the same pattern.
Kronach-Bavaria was founded by Philipp Rosenthal around 1897 and he had to leave his company in 1935 because he was Jewish. He died in 1937. His son fought against the Nazis and regained the company in 1950. Since then it has been called Rosenthal. R in the stamp means Rosenthal and C means Company. The great thing here is that this jug was produced during the founder’s lifetime. The quality of the jug and the decoration is very high.