Antik Gräddkanna i Jasperware från Wedgwood

1.950kr

1 i lager

Beskrivning

En liten gräddkanna från Wedgwood i Jasperware, som troligtvis är tillverkad år 1891. Den är mörkt koboltblå som många av de äldsta Jasper-förmålen ofta är. Motivet är personer som bär fram offergåvor till en rit. Kannan är i sällsynt fint skick. Inga sprickor eller nagg. Dekoren är i perfekt skick, med varje liten detalj kvar på plats. Det enda jag kan se är att det finns lite krackeleringar runt handtaget. Det kan vara från ursprunget, men även tillkommit senare.I botten är den märkt Wedgwood och England. Den är märkt med T , vilket är årsbeteckningen, och slutligen 48 som är beteckningen på kannans storlek. Kannan är ca 10 cm hög och mäter i botten i diameter 6,5 cm och upptill 5,3 cm. Wedgwood startades 1759 av Joshua Wedgwood, och 1765 efter mycket arbete lanserades Jasperware som är ett stengods. Vid den här tiden var Pompejii nyligen upptäckt och grävdes ut. Det blev mycket populärt med motiv från antiken.

Antique cream jug in Jasperware from Wedgwood
A small creamer from Wedgwood in Jasperware, which was probably made in 1891. It is dark cobalt blue as many of the oldest Jasper objects often are. The motives are people carrying sacrificial offerings to a rite. The jug is in a rare fine condition. No cracks or notches. The decor is in perfect condition, with every little detail left in place. The only thing I can see is that there are some crackles around the handle. It may be from the origin, but also added later. At the bottom it is marked Wedgwood and England. It is marked with T, which is the year designation, and finally 48 which is the designation of the jug size. The jug is about 10 cm high and measures at the bottom in diameter 6.5 cm and up to 5.3 cm. Wedgwood was started in 1759 by Joshua Wedgwood, and in 1765, after much work, Jasperware was launched as a stoneware. At this time, Pompeii was recently discovered and excavated. It became very popular with motifs from antiquity.