Akvarell Tjäderholm av Elisabeth Noläng No13

3.300kr

1 i lager

Beskrivning

Ett riktigt litet fiskeläge norr om Åminne på Gotlands nordöstra kust, en plats som går att hitta om man tittar noga på kartan. Elisabeth letade sig fram till havet och en liten vändplatsen med utsikt österut över Östersjön och norrut över en vik. En alldeles stilla plats för att åka till för att hon skulle få måla hav i lugn och ro. Den här målningen kom till 2013.
Tavlan mäter 47 x 41,5 cm. Kom till vårt showroom/butik och se den på plats.

Elisabeth Noläng bor i Stockholm, men har även ett boende på Gotland. Inspiration att börja måla fick hon genom konstföreningen på sin arbetsplats. Att måla har balanserat ett annars så strukturerat arbete på kontor. Måla är att få vara kreativ, och det gör henne glad, och via måleriet har hon fått många nya vänner.
Elisabeth målar mest akvarell, och det är svårt. Men det är spännande att se hur pigmenten beter sig och stimulerande att använda färgernas egenskaper. Hon målar även abstrakta motiv, ofta liknande landskap, men ligger förstås i betraktarens ögon.
De bästa stunderna är ute i den gotländska naturen. När hon är inomhus tar hon hjälp av egna foton som inspiration och motiven är byggnader, natur, strand och hav.
När hon ser på sina tavlor minns hon fina minnen från Gotland eller från någon annan plats. Hon vill gärna dela med sej av sina minnesbilder.
Elisabeth har gått flera kurser på Gotland och i Stockholm. Mellan 2008 och 2019 deltag hon i samlingsutställningar i Sanda-Västergarn. På Klintehamns bibliotek hade hon 2013 sin första egna utställning, och där visades gotländska minnesbilder.

Watercolor Tjäderholm by Elisabeth Noläng No13
A really small fishing village north of Åminne on Gotland’s northeast coast, a place that can be found if you look closely at the map. Elisabeth looked for the sea and a small turning point with a view to the east over the Baltic Sea and north over a bay. A very quiet place to go to so that she could paint the sea in peace and quiet. This painting came in 2013.
The board measures 47 x 41.5 cm. Come to our showroom / boutique and see it on site.

About the painter
Elisabeth Noläng lives in Stockholm, but also on Gotland. She got inspiration to start painting through the art association at her workplace. Painting has balanced an otherwise structured work in the office. Painting is to be creative, and that makes her happy, and through painting she has made many new friends.
Elisabeth paints mostly watercolor, and it’s difficult. But it is exciting to see how the pigments behave and stimulating to use the properties of the colors. She also paints abstract motifs, often similar landscapes, but is of course in the viewer’s eyes.
The best moments are out in the Gotland nature. When she is indoors, she takes the help of her own photos as inspiration and the motifs are buildings, nature, beach and sea. When she looks at her paintings, she had nice memories of Gotland or some other place. She likes to share her memory.
Elisabeth has taken several courses on Gotland and in Stockholm. Between 2008 and 2019, she participated in group exhibitions in Sanda-Västergarn. At Klintehamn’s library, she had her first exhibition of her own in 2013, and Gotland memorials were shown there.