Akvarell Sommarväg av Elisabeth Noläng No2

3.200kr

1 i lager

Beskrivning

Motivet på den här målningen är från en gotländsk sommarväg i juni 2013. Rapsfälten lyser. Elisabeth har stannat till och känner att hon vill följa vägen. Tavlan mäter 49,5 x 40,5 och är glasad och ramad. Tyvärr ger inte bilderna rättvisa till tavlan då ljuset reflekteras i glaset , men det går utmärkt att komma till vårt showroom/butik och se den på plats.

Elisabeth Noläng bor i Stockholm, men har även ett boende på Gotland. Inspiration att börja måla fick hon genom konstföreningen på sin arbetsplats. Att måla har balanserat ett annars så strukturerat arbete på kontor. Måla är att få vara kreativ, och det gör henne glad, och via måleriet har hon fått många nya vänner.
Elisabeth målar mest akvarell, och det är svårt. Men det är spännande att se hur pigmenten beter sig och stimulerande att använda färgernas egenskaper. Hon målar även abstrakta motiv, ofta liknande landskap, men ligger förstås i betraktarens ögon.
De bästa stunderna är ute i den gotländska naturen. När hon är inomhus tar hon hjälp av egna foton som inspiration och motiven är byggnader, natur, strand och hav. När hon ser på sina tavlor minns hon fina minnen från Gotland eller från någon annan plats. Hon vill gärna dela med sej av sina minnesbilder.
Elisabeth har gått flera kurser på Gotland och i Stockholm. Mellan 2008 och 2019 deltag hon i samlingsutställningar i Sanda-Västergarn. på Klintehamns bibliotek hade hon 2013 sin första egna utställning, och där visades gotländska minnesbilder.

Watercolor Summer Road by Elisabeth Noläng No2
The motif on this painting is from a Gotland summer road in June 2013. The rapeseed fields are lit. Elisabeth has stopped and feels that she wants to follow the path. The painting measures 49.5 x 40.5 and is glazed and framed. Unfortunately, the pictures do not do justice to the painting as the light is reflected in the glass, but it is excellent to come to our showroom / shop and see it on site.

About the painter
Elisabeth
paints mostly watercolor, and it’s difficult. But it is exciting to see how the pigments behave and stimulating to use the properties of the colors. She also paints abstract motifs, often similar landscapes, but is of course in the viewer’s eyes.
The best moments are out in the Gotland nature. When she is indoors, she takes the help of her own photos as inspiration and the motifs are buildings, nature, beach and sea. When she looks at her paintings, she had nice memories of Gotland or some other place. She likes to share her memory.
Elisabeth has taken several courses on Gotland and in Stockholm. Between 2008 and 2019, she participated in group exhibitions in Sanda-Västergarn. At Klintehamn’s library, she had her first exhibition of her own in 2013, and Gotland memorials were shown there.